Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Az oklevél

[Záróvizsga Csoport] [Aktuális információk] [Diplomamunka témák]
[Letölthető dokumentumok] [Záróvizsga tételek] [Az oklevél]

Az oklevél kiadása

A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltételei:

  • a sikeres záróvizsga,
  • a tanulmányok kezdésének évében érvényes TVSz-ben a szak képzési követelményében előírt, államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga meglétéről az eredeti bizonyítvány bemutatása.

Az oklevél kibocsátásának dátuma (azaz a képzettség megszerzésének ideje) attól függ, hogy a záróvizsga időpontjában rendelkezett-e a szükséges nyelvvizsgával. Amennyiben azt korábban bemutatta, akkor a kibocsátás ideje a záróvizsga napja. Viszont, ha a nyelvvizsga bizonyítványt a záróvizsga időpontja után mutatja be, akkor a bemutatás dátuma szerepel az oklevél kibocsátási dátumaként.

Az eredeti nyelvvizsga-bizonyítványt kell bemutatni az Információs Központban, vagy hitelesített másolatát elküldeni a GDF Tanulmányi osztályára. A nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatását követően, illetve, ha a nyelvvizsga már a záróvizsga időpontjában regisztrálva volt, - a sikeres záróvizsga után - az okleveleket általában egy-másfél hónapon belül tudjuk elkészíteni.

Az oklevél magyar és angol nyelven tartalmazza a személyes, illetve a képesítés adatait. Az oklevéllel együtt a végzett hallgató megkapja a leckekönyvét, oklevélmellékletet (Diploma Supplement) magyar és angol nyelven. illetve az Europass dossziét.

Az oklevélmelléklet

Az Europass Oklevélmellékletet- amely az UNESCO és az Európa Tanács közös fejlesztésével jött létre -, a főiskolán végzettek kapják meg oklevelükkel együtt. Az Europass oklevélmellékletet az eredeti diplomát adó felsőoktatási intézmény bocsátja ki. A 2006. március 1-je után végzettek mind a magyar, mind az angol nyelvű oklevélmellékletet ingyen kapják meg. (Felsőoktatasi törvény 2005. évi CXXXIX. törvény 63. § (2)
A 2003. július 1-je és 2006. március 1-je között végzettek a magyar nyelvű oklevélmellékletet ingyen, az angol nyelvűt pedig költségtérítés ellenében kérelmezhetik. A költségtérítés mértékét az intézmény szabályzatában határozza meg. (Felsőoktatasi törvény 1993. évi LXXX. törvény 97. § (8).
A 2003. július 1-je előtt végzetteknek térítés ellenében adjuk ki a magyar és az angol nyelvű oklevélmellékletet.


Az oklevél átvétele

Oklevelet nem postázunk! Az oklevelet és többi dokumentumot csak a hallgatónak, vagy az általa írásban meghatalmazott személynek adjuk ki.
A kiadható okleveleket és a többi dokumentumot az ünnepélyes diplomaosztón, vagy a Záróvizsga csoportnál fogadóórában vehetik át.

Kérjük telefonon vagy e-mailben előre jelezze, hogy mikor jön, hogy az előzőleg egyeztetett időpontra mindent össze tudjunk készíteni!

A főiskolán 3-4 havonta tartunk ünnepélyes diplomaosztót. Ennek időpontját mindig a főiskola honlapján hirdetjük meg, külön postai értesítést nem küldünk. Jelentkezni e-mailben kell, a kitöltött űrlap elküldésével. Az ünnepélyes diplomaosztón azok is részt vehetnek, akik előzőleg már elvitték az oklevelüket.

 

GDF in ENGLISH

in English

GDF Szavazások

Tanulmányaihoz miért a GDF-et választotta?
 

Online Felhasználók

Oldalainkat 14 vendég böngészi

A gyöngyösi informatika

A gyöngyösi informatika fejlődéséért sokat fáradozó GDF Gyöngyösi Konzultációs Központja főiskola képzései során azokat a szakokat ajánlja az érdeklődőknek, amelyek fontos szerepet játszanak a mindennapi gazdasági életben. A már megszokott főiskolai képzések (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak) mellett felsőfokú szakképzés keretén belül Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakokon is elindították a gyakorlati képzést.

Gazdálkodási és menedzsment szak

Gazdálkodási és menedzsment szak olyan tudásterületeken nyújt széles körű ismereteket (a gazdálkodási folyamatok önálló, problémamegoldás orientált szervezése, működtetése és irányítása), melyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacokon. Orientálódni lehetséges a széleskörű ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető gazdasági szakemberek körében. A szak iránti igényt minden bizonnyal növelik a képzés során megszerzett, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást támogató informatikai és idegen nyelvi kompetenciák is.

Mérnök-informatikus szak

Mérnök-informatikus szak olyan tudásterületeken nyújt széleskörű ismereteket (műszaki informatikai, információs rendszerek és szolgáltatások telepítése, üzemeltetése, azok adat-és programrendszerének tervezése, fejlesztése), amelyek alapvető szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon. A Főiskola a BSc szintű szakon gyakorlati szoftverfejlesztési, alkalmazói ismeretekkel rendelkező, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakembereket bocsát ki, akiket ugyanakkor kellő elméleti ismereti anyaggal lát el. Azon hallgatók, akik nem elégszenek meg az alapszakon lévő ismeretanyaggal, fejlődési kihívásaiknak eleget téve, az MSc szinten folytathatják tanulmányaikat. Célunk, hogy a hallgatók versenyképes tudással fejezzék be tanulmányaikat, gyorsan és hatékonyan tudjanak integrálódni a munka világába.

Gyorshírek

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.