Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
ILIAS konferencia

ILIAS konferencia2009. május 5-én került megrendezésre az 5. Magyarországi ILIAS-workshop

Már 5. alkalommal gyűltek össze a Gábor Dénes Főiskolán a Magyarországon ILIAS-t használó rendszergazdák, adminisztrátorok, menedzserek, mentorok és tutorok, valamint a rendszer, illetve felhasználása iránt érdeklődők. Évről évre egyre többen használjuk ezt az e-learning keretrendszert a felsőoktatásban, a közigazgatásban, a nonprofit és az üzleti szektorban. Ezen a rendezvényen 19 intézmény képviseletében 57 fő vett részt.

A plenáris részben a megnyitó után a következő, 3.11 verzió újdonságairól volt szó, és összefoglalót hallgattunk meg a nyílt forráskódú szoftver fejlesztéséről, majd tájékoztatást kaptunk a november 12–13-án Budapesten megrendezésre kerülő 8. Nemzetközi ILIAS-konferenciáról (a konferencia honlapja: http://www.ilias-conference.org/2009/).

Ezután 2-2 szekcióban párhuzamosan folyt a munka.

A szekciók témakörei:

Bevezetés az ILIAS használatába (új ILIAS-felhasználóknak),
E-tananyagok és e-segédletek készítése és menedzselése,
E-módszertan, didaktikai tapasztalatok,
Rendszeradminisztrátori kérdések.
A workshop lehetőséget adott

az ILIAS-szal kapcsolatos ismeretek és tapasztalatok cseréjére,
a személyes szakmai kapcsolatok ápolására és újak kialakítására,
a magyar ILIAS-közösség szervezettebb együttműködésének előkészítésére.
A workshop részletes programja, prezentációi és a készült fényképek megtekinthetők a GDF ILIAS Taneszköz tároló > ILIAS Hungary > Magyarországi ILIAS-konferenciák, -workshopok mappában, ezen a címen: http://ilias.gdf.hu/goto.php?target=pg_25941_20182&client_id=ilias-ha.

 

GDF in ENGLISH

in English

GDF Szavazások

Tanulmányaihoz miért a GDF-et választotta?
 

Online Felhasználók

Oldalainkat 21 vendég böngészi

A gyöngyösi informatika

A gyöngyösi informatika fejlődéséért sokat fáradozó GDF Gyöngyösi Konzultációs Központja főiskola képzései során azokat a szakokat ajánlja az érdeklődőknek, amelyek fontos szerepet játszanak a mindennapi gazdasági életben. A már megszokott főiskolai képzések (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak) mellett felsőfokú szakképzés keretén belül Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakokon is elindították a gyakorlati képzést.

Gazdálkodási és menedzsment szak

Gazdálkodási és menedzsment szak olyan tudásterületeken nyújt széles körű ismereteket (a gazdálkodási folyamatok önálló, problémamegoldás orientált szervezése, működtetése és irányítása), melyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacokon. Orientálódni lehetséges a széleskörű ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető gazdasági szakemberek körében. A szak iránti igényt minden bizonnyal növelik a képzés során megszerzett, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást támogató informatikai és idegen nyelvi kompetenciák is.

Mérnök-informatikus szak

Mérnök-informatikus szak olyan tudásterületeken nyújt széleskörű ismereteket (műszaki informatikai, információs rendszerek és szolgáltatások telepítése, üzemeltetése, azok adat-és programrendszerének tervezése, fejlesztése), amelyek alapvető szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon. A Főiskola a BSc szintű szakon gyakorlati szoftverfejlesztési, alkalmazói ismeretekkel rendelkező, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakembereket bocsát ki, akiket ugyanakkor kellő elméleti ismereti anyaggal lát el. Azon hallgatók, akik nem elégszenek meg az alapszakon lévő ismeretanyaggal, fejlődési kihívásaiknak eleget téve, az MSc szinten folytathatják tanulmányaikat. Célunk, hogy a hallgatók versenyképes tudással fejezzék be tanulmányaikat, gyorsan és hatékonyan tudjanak integrálódni a munka világába.

Gyorshírek

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.