Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati felhívásPályázati felhívás a Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére a 2009/2010. tanévre

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény (a továbbiakban: Ftv.) 104. § (5) bekezdése, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet 24. §-a, valamint az Oktatási és Kulturális Miniszter felhívása alapján pályázatot hirdetek a Köztársasági Ösztöndíj elnyerésére a Gábor Dénes Főiskola hallgatói részére a 2009/2010.tanévre.

A Köztársasági Ösztöndíjat - a Főiskola által javasolt rangsor alapján - az Oktatási és Kulturális Miniszter személyre szólóan adományozza. A Köztársasági Ösztöndíj havi összege a 2009/2010. tanév első négy hónapjára 34.000,- Ft/hó, következő hat hónapjára a 2010. évre hatályos költségvetési törvény által meghatározott összeg. A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható. Köztársasági Ösztöndíjban azok a teljes idejű alapképzésben (BSc), főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik legalább két aktív félévvel rendelkeznek és legalább 55 kreditpontot megszereztek.
A pályázatot az Oktatási és Kulturális Miniszternek címezve a GDF Diáktanácsadó és Pálya-követő Központnak (1115 Budapest, Etele út 68. I.em. 105-ös iroda) kell 2009. június 18. 14.00-ig két - egy eredeti és egy másolati - példányban benyújtani. Csak a határidőig az irodába beérkező pályázatok bírálhatóak el. Az OKM-be közvetlenül - a GDF kihagyásával - megküldött pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A pályázat benyújtásának részletes tartalmi és formai követelményeit, az elbírálás szempontjait, a javaslati lista kialakításának szabályait, valamint a jogorvoslat módját az egyidejűleg kiadásra kerülő "A Gábor Dénes Főiskola Köztársasági ösztöndíj Pályázati Szabályzata" tartalmazza.

A fenti dokumentumok, valamint a kitöltendő pályázati adatlap a GDF Diáktanácsadó és Pályakövető Központ és a GDF HÖK honlapjain olvashatók illetve letölthetők.

Budapest, 2009.05.11.

Dr. Zárda Sarolta
rektor s.k.

 

GDF in ENGLISH

in English

GDF Szavazások

Tanulmányaihoz miért a GDF-et választotta?
 

Online Felhasználók

Oldalainkat 19 vendég böngészi

A gyöngyösi informatika

A gyöngyösi informatika fejlődéséért sokat fáradozó GDF Gyöngyösi Konzultációs Központja főiskola képzései során azokat a szakokat ajánlja az érdeklődőknek, amelyek fontos szerepet játszanak a mindennapi gazdasági életben. A már megszokott főiskolai képzések (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak) mellett felsőfokú szakképzés keretén belül Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakokon is elindították a gyakorlati képzést.

Gazdálkodási és menedzsment szak

Gazdálkodási és menedzsment szak olyan tudásterületeken nyújt széles körű ismereteket (a gazdálkodási folyamatok önálló, problémamegoldás orientált szervezése, működtetése és irányítása), melyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacokon. Orientálódni lehetséges a széleskörű ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető gazdasági szakemberek körében. A szak iránti igényt minden bizonnyal növelik a képzés során megszerzett, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást támogató informatikai és idegen nyelvi kompetenciák is.

Mérnök-informatikus szak

Mérnök-informatikus szak olyan tudásterületeken nyújt széleskörű ismereteket (műszaki informatikai, információs rendszerek és szolgáltatások telepítése, üzemeltetése, azok adat-és programrendszerének tervezése, fejlesztése), amelyek alapvető szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon. A Főiskola a BSc szintű szakon gyakorlati szoftverfejlesztési, alkalmazói ismeretekkel rendelkező, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakembereket bocsát ki, akiket ugyanakkor kellő elméleti ismereti anyaggal lát el. Azon hallgatók, akik nem elégszenek meg az alapszakon lévő ismeretanyaggal, fejlődési kihívásaiknak eleget téve, az MSc szinten folytathatják tanulmányaikat. Célunk, hogy a hallgatók versenyképes tudással fejezzék be tanulmányaikat, gyorsan és hatékonyan tudjanak integrálódni a munka világába.

Gyorshírek

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.