Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
2009/2010-es tanév beiratkozás

2009/2010-es tanév beiratkozás2009/2010 őszi félévében:

A hallgatóknak személyesen csak a felvételüket követő 1. szemeszterben kell személyesen beiratkozniuk, ekkor történik az eredeti bizonylatok alapján a személyi és érettségi adatok ellenőrzése, az oktatócsomag felvétele, a diákigazolvány, és a diákhitel engedményezés ügyintézése.
A hallgatók aktív státuszba helyezése a szükséges dokumentumok rendelkezésre állása, ill. a költségtérítés beérkezése esetén történik meg a beiratkozás alkalmával.

II. Évf., III. Évf., Keresztfélév, 2006-ban-, 2007-ben kezdett hallgatók számára:

A felsőbb évfolyamos és a túlfutó hallgatóknak a félévente esedékes bejelentkezéshez nem kell személyesen megjelenniük, postán kapják meg a szükséges dokumentumokat, melyeket javítás, kitöltés, ill. aláírás után 2009. augusztus 21-ig kell a Tanulmányigazgatási Hivatal részére visszaküldeni. Szintén ezen határideig kell teljesíteni a költségtérítési díj befizetését, ill. a munkahelyi átutalást is. A hallgató státuszának aktívra állítása a hiánytalan iratkozási anyag visszaérkezése és a költségtérítés ETR-ben történő rögzítését követően történik. A hallgató az esetleges hiány pótlására e-mailben kap felszólítást. Az ügyintézők az iratkozási anyag visszaérkezését és a befizetések beérkezését folyamatosan ellenőrzik. A befizetések ellenőrzéséhez az ETR-ből napi lista készül. Az oktatócsomag átvétele a hallgatói státusz aktiválását követően történik. Az oktatócsomag átvételének időpontja a későbbiekben kerül kiírásra. Az igényelt diákigazolvány, ill. matrica ajánlott küldeményként postázásra kerül. A diákhitelre vonatkozó ügyintézésére 2009. szeptember 9-ig, ezt követően 2009. szeptember 11-ig, Budapesten van lehetőség.

2009/2010 tavaszi félévétől:

A bejelentkezés időpontját az ETR-ben tesszük közzé, melyről a hallgatók e-mailben is értesítést kapnak. Postázásra csak a költségtérítés befizetéséhez szükséges csekk kerül. A hallgatónak a bejelentkezéshez szükséges változásjelentő lapot és egyéb dokumentumokat az ETR-ből kell kinyomtatni és a fent leírt ódon visszaküldeni.

 

GDF in ENGLISH

in English

GDF Szavazások

Tanulmányaihoz miért a GDF-et választotta?
 

Online Felhasználók

Oldalainkat 16 vendég böngészi

A gyöngyösi informatika

A gyöngyösi informatika fejlődéséért sokat fáradozó GDF Gyöngyösi Konzultációs Központja főiskola képzései során azokat a szakokat ajánlja az érdeklődőknek, amelyek fontos szerepet játszanak a mindennapi gazdasági életben. A már megszokott főiskolai képzések (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak) mellett felsőfokú szakképzés keretén belül Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakokon is elindították a gyakorlati képzést.

Gazdálkodási és menedzsment szak

Gazdálkodási és menedzsment szak olyan tudásterületeken nyújt széles körű ismereteket (a gazdálkodási folyamatok önálló, problémamegoldás orientált szervezése, működtetése és irányítása), melyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacokon. Orientálódni lehetséges a széleskörű ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető gazdasági szakemberek körében. A szak iránti igényt minden bizonnyal növelik a képzés során megszerzett, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást támogató informatikai és idegen nyelvi kompetenciák is.

Mérnök-informatikus szak

Mérnök-informatikus szak olyan tudásterületeken nyújt széleskörű ismereteket (műszaki informatikai, információs rendszerek és szolgáltatások telepítése, üzemeltetése, azok adat-és programrendszerének tervezése, fejlesztése), amelyek alapvető szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon. A Főiskola a BSc szintű szakon gyakorlati szoftverfejlesztési, alkalmazói ismeretekkel rendelkező, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakembereket bocsát ki, akiket ugyanakkor kellő elméleti ismereti anyaggal lát el. Azon hallgatók, akik nem elégszenek meg az alapszakon lévő ismeretanyaggal, fejlődési kihívásaiknak eleget téve, az MSc szinten folytathatják tanulmányaikat. Célunk, hogy a hallgatók versenyképes tudással fejezzék be tanulmányaikat, gyorsan és hatékonyan tudjanak integrálódni a munka világába.

Gyorshírek

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.