Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Gazdálkodási és menedzsment szak (BA)
Új szeptemberben induló BA képzés

Tartalom:
A képesítés megnevezése | Képzési forma | A képzés célja | Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok
Mesterképzésre való felkészítés | Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képesítés megnevezése:
közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapszakon
A szak kredit értéke: 210
Képzési idő: 6 +1 szemeszter

Képzési forma:

 • nappali államilag támogatott és költségtérítéses képzés, csak Budapesten
 • távoktatási költségtérítéses képzés, országos hálózatban.

A képzés célja: a gazdálkodási és menedzsment szak olyan tudásterületeken nyújt széles körű ismereteket (a gazdálkodási folyamatok önálló, problémamegoldás orientált szervezése, működtetése és irányítása), melyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacokon széleskörű ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető gazdasági szakemberek körében. A szak iránti igényt minden bizonnyal növelik a képzés során megszerzett, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást támogató informatikai és idegen nyelvi kompetenciák is.
Gazdálkodási és menedzsment alapszak olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, melyek képessé teszik a hallgatókat:

egyrészről közvetlenül a végzés után munkavállalásra a vállalatoknál, az üzleti életben, költségvetési szerveknél, szakigazgatási hivatalokban, stb.
másrészről felkészíti őket a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre.

Várható szakirány sávok (specializációk):
kellő számú jelentkező esetén

 • Üzleti informatika sáv: A gazdálkodó (termelő és szolgáltató) szervezetek információs rendszereit, azok felépítését és működési folyamatait tekinti át. A hangsúly elsősorban nem az informatikai képzésen, hanem a vállalati folyamatok követésén, modellezésén, és a vezetői információs igények kielégítésén van.
 • Agrárinformatikai sáv: Olyan szakemberek képzését oldhatja meg ez a tantárgycsoport, akik kellő közgazdasági és információs rendszerszervezési ismeretekkel felvértezve az agrárium szolgáltatással és szakigazgatással összefüggő szervezési, és irányítási feladatainak elvégzéséhez elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, továbbá akik ezen ismereteik birtokában alkalmasak az agrár- és a vidéki erőforrások EU normák szerinti értelmezésére és komplex értékelésére, az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósítására.

Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:

 • Általános alapozó modul (Matematika, statisztika, informatikai alapismeretek, mikro- és makroökonomia, pénzügyi alapismeretek, stb.)
 • Üzleti alapozó modul (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, számviteli alapismeretek, marketing, idegen nyelv, adatbáziskezelés, stb.)
 • Szakmai törzsanyag (stratégia és üzleti tervezés, számvitel és elemzés, kontrolling, döntéstámogató rendszerek, logisztika, minőségmenedzsment, informatikai alapszoftverek, statisztikai szoftverek, projektmenedzsment, stb.)
 • Differenciált szakmai ismeretek: blokkban választható tárgyak (vagy az egyik, vagy a másik blokk tantárgyait választja a hallgató)
  • Üzleti informatikai választható blokk: Vállalati információs rendszerek, integrált termelésirányítás, az EXEL gazdasági alkalmazásai, Adatbiztonság, adatvédelem, Könyvelői rendszerek, Automatikus azonosítás, Irodaautomatizálás
  • Agrárinformatikai választható blokk: Az EU agrárpolitikája, Agrárinformációs rendszerek, Az EU agrárrendszere és vidékpolitikája, Agrármarketing, Térinformatikai és környezetmodellezés, földnyílvántartás, Régió és településmarketing .

Mesterképzésre való felkészítés:
A hosszabb távú társadalmi igényt kielégítő dinamikus alkalmazkodást, a megfelelő kommunikációs képességet, a folyamatos tanulásra való felkészülést a szak tantervébe épített programok és módszerek szolgálják, lehetővé téve a legalkalmasabb hallgatók mesterszintű továbbfejlődését.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
Az új alapszakot elvégző szakemberekre szükség van a gazdálkodó szervezeteknél, és intézményeknél, gazdálkodási folyamataik tervezésére, elemzésére és értékelésére, szakfunkcióik összehangolására és szervezésére. A képzés gyakorlati oktatásra koncentráló mintatanterve, amely 35%-ban gyakorlati oktatást tervez az elméleti felkészítés mellett, összhangban áll a munkaerőpiac igényével, amely gyakorlat-orientált felkészítést vár el a BA képzéstől.

 

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.