Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
GDF Felvételi
Pótfelvételi

PótfelvételiPÓTFELVÉTELI 2009/2010-ES TANÉVBEN!
A Gábor Dénes Főiskola Pótfelvételt Hirdet!
Választható szakok pótfelvételi keretében: Mérnök informatikus (BSc), Gazdálkodási és menedzsment (BA), Műszaki menedzser (BSc).
Hirdetett szakok képzési formája pótfelvételi eljárásban: Költségtérítéses távoktatási forma.
Pótfelvételi jelentkezési határidő minden szakra: 2009.július 24.-augusztus 10.
Érdeklődés, v. további információ: Gyöngyösi Regionális Konzultációs Központ, 3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
További elérhetőségek: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Tel.: 06-37/301-649; mobil: 06-30/625-44-60, 06-30/436-19-07.

 
Pótfelvétel 2009/2010

Pótfelvétel 2009/2010Tisztelt Érdeklődő!

A 2009/2010. tanévre történő pótjelentkezésre várhatóan 2009. július 25.-től lesz lehetőség az alapképzési szakok (BSc Mérnök informatikus, BA Gazdálkodás és menedzsment, BSc Műszaki menedzser) költségtérítéses távoktatási munkaformájára, valamint a felsőfokú szakképzési szakok (Informatikai statisztikus és gazdasági tervező, WEB programozó, Általános rendszergazda) nappali finanszírozott, és költségtérítéses távoktatási munkaformájára.

A pótjelentkezés módjáról és pontos időpontjáról honlapunkon is tájékoztatjuk, vagy ettől az időponttól a Központ irodájában, a 3200 Gyöngyös Kisfaludy u. 6. sz. alatt.

 
Felvételi 2009 / 2010

Az „IOSZIA” Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft. (3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.) a Gábor Dénes Főiskola gyöngyösi Regionális Konzultációs Központjának teljes körű üzemeltetője.

Képzési kínálata között többek között szerepel:


A 2009/2010-es tanév felvételi eljárásának keretében induló szakok az alábbiak:

1.) Főiskolai képzés

Szakok képzési formája:
• távoktatási és költségtérítéses (K)

Képzési helyszín: Gyöngyös
Pótjelentkezési határidő: 2009. február 15.

Szak információ:

a.) Mérnök informatikus (BSc)

A képzés célja:
Olyan tudásterületeken nyújt széleskörű ismereteket (műszaki informatikai és információs rendszerek és szolgáltatások telepítése, üzemeltetése, azok adat-és programrendszerének tervezése, fejlesztése), amelyek alapvető szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon.
 
Főbb tárgyak:
• Matematika és természettudományi alapismeretek (matematika, fizika, a számítástudomány alapjai, információelmélet, villamosságtan, stb.)
• Gazdasági és humán ismeretek (mikro-és makroökonomia, jogi ismeretek, vezetés és szervezés, minőségmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment)
• Szakmai törzsanyag (Programozás modul, Rendszertechnika modul, Informatikai rendszerek modul))
• Differenciált szakmai ismeretek: sávonként változó

b.) Műszaki menedzser (BSc)

A képzés célja:
A szakképzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre.
A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak egyrészt az informatikai alkalmazási, másrészt a vállalkozásmenedzsment, harmadrészt a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Főbb tárgyak:
• Matematika és természettudományi alapismeretek (matematika, fizika, a számítástudomány alapjai, információelmélet, villamosságtan, tudománytörténet, stb.)
• Gazdasági és humán ismeretek (mikro-és makroökonomia, jogi ismeretek, vezetés és szervezés, minőségmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment)
• Szakmai törzsanyag (Programozás modul, Rendszertechnika modul, Informatikai rendszerek modul)
• Differenciált szakmai ismeretek: sávonként változó

c.) Gazdálkodási és menedzsment (BA)

A képzés célja:
A gazdálkodási és menedzsment szak olyan tudásterületeken nyújt széles körű ismereteket (a gazdálkodási folyamatok önálló, problémamegoldás orientált szervezése, működtetése és irányítása), melyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacokon széleskörű ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető gazdasági szakemberek körében. A szak iránti igényt minden bizonnyal növelik a képzés során megszerzett, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást támogató informatikai és idegen nyelvi kompetenciák is.
Gazdálkodási és menedzsment alapszak olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt, melyek képessé teszik a hallgatókat:
• egyrészről közvetlenül a végzés után munkavállalásra a vállalatoknál, az üzleti életben, költségvetési szerveknél, szakigazgatási hivatalokban, stb.
• másrészről felkészíti őket a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre.

Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:
• Általános alapozó modul (Matematika, statisztika, informatikai alapismeretek, mikro- és makroökonomia, pénzügyi alapismeretek, stb.)
• Üzleti alapozó modul (vállalat-gazdaságtan, gazdasági jog, számviteli alapismeretek, marketing, idegen nyelv, adatbázis-kezelés, stb.)
• Szakmai törzsanyag (stratégia és üzleti tervezés, számvitel és elemzés, kontrolling, döntéstámogató rendszerek, logisztika, minőségmenedzsment, informatikai alapszoftverek, statisztikai szoftverek, projektmenedzsment, stb.)
• Differenciált szakmai ismeretek: sávonként változó

 

 


GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.