Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Konferenciák, rendezvények

Tudományos konferenciák, szakmai rendezvények

2008. március 20-21. 


microCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia

Megjelent a "microCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia" felhívása.

A konferencia helye: Miskolci Egyetem
Időpont:2008. március 20-21.
Weboldal:

http://www.uni-miskolc.hu/~microcad/


Akkreditált Iskolai rendszerű Felsőfokú Szakképzés
Kollégiuma Egyesület

„ A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA,
Az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSE”
ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA
2007. XII. 6.
Helyszín: Gábor Dénes Főiskola, 1115 Budapest, Etele út 68.

Program

9.00-10.00  Regisztráció, Büfé
 
10.00 óra
 „A felsőfokú szakképzés 10 éves jubileuma” - KÖSZÖNTŐ
Dr. Manherz Károly, Oktatási és Kulturális Minisztérium,
szakállamtitkár
 
10.15 óra
 10 éves a felsőfokú szakképzés. Eredmények és feladatok
Dr. Roóz József, Felsőfokú Szakképzés Kollégium, elnök
 
10.45 óra A felsőfokú szakképzés a többciklusú képzési rendszerben.
Jogszabályi hátér, szakmai eredmények és kihívások
Dr. Veres Pál, Oktatási és Kulturális Minisztérium, osztályvezető
 
11.15 óra Egységes új szakmastruktúra, piacképes programok
Nagy László, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet,
főigazgató
 
11.45 óra Az új OKJ szerinti képzések indítása felsőoktatásban és a
szakközépiskolákban
Bakonyi László, Oktatási és Kulturális Minisztérium Oktatási
Hivatal, elnök
 
12.15 óra A „Hallgatói szerződés” intézményrendszerének bevezetése a felsőfokú szakképzésben
Dr. Szilágyi János, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
képzési igazgató
 
12.45 óra Hozzászólások, kérdések - válaszok
 
13.00 -13-45   E b é d
 
13.45 óra KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
Vendégeink:
OKM, SZMM, NSZFI, FTT, MKIK, MGYOSZ, FSZ
Kollégium Elnöksége
Kérdezzen Ön is!
Vendégeink és az elnökség tagjai válaszolnak.

A felsőfokú szakképzés jövője - cél a foglalkoztathatóság. Hogyan képezzünk a gazdaság igényei szerint? Hogyan szervezzünk céges gyakorlatot?

Hogyan készítsék el az új OKJ Szakmai és Vizsgakövetelményének megfelelő SZAKMAI PROGRAMOKAT a felsőoktatási intézmények?
Szaktanácsadás, továbbképzés, konzultációk.

Új program, új vizsgarendszer. Hogyan alkalmazzuk? Az előzetes tudásmérés és beszámítás lehetősége a felsőfokú szakképzésben.

Moderátor:
dr. Sediviné Balassa Ildikó FSZ Kollégium, főtitkár
 
 
15.15 óra A felsőfokú szakképzés szerepe az új Magyarország
fejlesztési tervben
Soós Tamás Parlamenti képviselő, a Nemzeti Szakképzés-fejlesztési Tanács tagja
 
15.45 óra  A KONFERENCIA ZÁRÁSA

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.