Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Mérnök informatikus szak (BSc)

Tartalom:
Képzési forma
| Képzés célja | Főbb tárgyak
Mesterképzésre való felkészítés | Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képesítés megnevezése: mérnök informatikus (BSc)
A szak kreditértéke: 210 kredit  
Képzési idő: 7 szemeszter

Képzési forma:

 • nappali államilag támogatott (Á) és költségtérítéses (K) (csak Budapesten)
 • távoktatási és költségtérítéses (K) (országos hálózatban)

A képzés célja: olyan tudásterületeken nyújt széleskörű ismereteket (informatikai alapú műszaki alkotások kivitelezése információs rendszerek és szolgáltatások telepítése, üzemeltetése, azok adatbázisának és programrendszerének tervezése, fejlesztése) amelyek alapvető szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon. A Főiskola a BSc szintű szakon gyakorlati szoftverfejlesztési, alkalmazói ismeretekkel rendelkező, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakembereket bocsát ki, akiket ugyanakkor kellő elméleti ismereti anyaggal lát el, hogy az erre elhivatottságot érző hallgatók az MSc szinten folytassák tanulmányaikat.
Célunk, hogy a hallgatók versenyképes tudással fejezzék be tanulmányaikat, gyorsan és hatékonyan tudjanak integrálódni a munka világába.

Várható szakiránysávok (specializációk):
kellő számú jelentkező esetén

 • Műszaki alkalmazások sáv: Ebben a sávban a hallgatók alapos elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak olyan szakterületekről, mint a számítógéppel segített tervezés és gyártás, térinformatika és digitális képfeldolgozás, vagy multimédia és kommunikáció. Az itt szerzett széleskörű ismeretekre támaszkodva, a hallgatók képesek lesznek különböző alkalmazások informatikával kapcsolatos feladatait a mindennapi munkájukban megoldani.
 • Szoftverfejlesztés sáv: A sáv választása azon hallgatók számára ajánlott, akik a későbbiekben a szoftveriparban kívánnak elhelyezkedni, illetve ezen a területen akarják magukat tovább képezni. A sáv átfogó ismereteket biztosít olyan témakörökben, mint az objektumorientált szoftverfejlesztés, internetes alkalmazás-fejlesztés, kliens-szerver rendszerek programozása. Az elméleti képzést számítógéptermi gyakorlatok egészítik ki, így a hallgatók a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható szakmai felkészítésben részesülnek.

Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:

 • Matematika és természettudományi alapismeretek (matematika, fizika, a számítástudomány alapjai, villamosságtan, tudománytörténet stb.)
 • Gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek, vállalat- és környezetgazdaságtan, projekt- és minőségmenedzsment, emberi erőforrás-menedzsment
 • Szakmai törzsanyag
  • Rendszertechnika modul (digitális technika, számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok stb.)
  • Programozás modul (programozási alapismeretek és technológiák, vizuális programozás, webprogramozás)
  • Informatikai rendszerek modul (informatikai rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, adatbázisok, informatikai biztonság, mesterséges intelligencia)
 • Differenciált szakmai ismeretek: sávonként változó
 • Szabadon választható tárgyak (webanimáció, virtuális valóság modellezése, minőség és megbízhatóság stb.)

Mesterképzésre való felkészítés:

Azon hallgatók részére, akik a mesterszinten szándékoznak továbbtanulni, az MSc szintű mérnök informatikus programok ismeretében az 7. szemeszterben  az MSc-re felkészítő speciális szemináriumokat hirdetünk meg, amelyek a matematika és az elméleti fizika területén adnak mélyebb ismereteket.
Ezek mellett a hallgatók felvehetnek a szabadon választható tantárgyak keretében a tervbe vett mesterképzést meghirdető egyetemen, illetve egyetemeken is szaktárgyakat, amelyeket a megfelelő kredit értékkel a képzésbe beleszámítunk. Ezzel folyamatos átmenetet biztosítunk a mesterképzés felé. További lehetőségeket biztosítunk azzal, hogy a végzős hallgatóknak a velünk együttműködő oktatási és kutatási intézményekben is lehetővé tesszük a szakdolgozat elkészítését, ahol érdeklődő diákjaink közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az aktuális kutatási témákkal.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A Mérnök informatikus BSc szintű szak iránti társadalmi és munkaerőpiaci igény markánsan megjelenik mind a munkáltatói, mind a hallgatói oldalon.
A már végzett hallgatók életpályáját követve a főiskolai alapképzésben megszerzett mérnök-informatikus képesítéssel a legnagyobb számban a következő feladatkörökben helyezkedtek el a végzettek: informatikus, informatikai rendszerszervező, rendszermérnök, programozó, szoftverfejlesztő, SAP munkatárs, rendszergazda, stb.

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.