Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Műszaki menedzser szak (BSc)

Tartalom:
Képzési forma | A képzés célja | Főbb tárgyak
Mesterképzésre való felkészítés | Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A képesítés megnevezése: gazdálkodási mérnök (BSc)
A szak kreditértéke: 210 kredit 
Képzési idő: 7 szemeszter

Képzési forma:

  • nappali államilag támogatott (Á) és költségtérítéses (K) (csak Budapesten)
  • távoktatási (T) és költségtérítéses (K) (országos hálózatban)

A képzés célja: a szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatásmenedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre.
A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak egyrészt az informatikai alkalmazási, másrészt a vállalkozásmenedzsment ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Várható szakirány sávok (specializációk):
kellő számú jelentkező esetén

  • Informatikai menedzser sáv: Ebben a sávban a hallgatók az informatikai alkalmazásokhoz szükséges speciális menedzsment ismereteket szerezhetik meg, másfelől mélyebb ismereteket kapnak a vezetést, szervezést segítő szoftverekről, módszerekből. Az ezen a sávon végző hallgatók informatikai vállalkozások-informatikai alkalmazások szervezésében, menedzselésében játszanak fontos szerepet.
  • Vállalkozásmenedzsment sáv: A sávot választók informatikai ismereteiket egyrészt az üzleti folyamatokhoz kapcsolódó, másrészt szakterületi specifikus menedzser ismeretekkel bővíthetik ki. Mindezek alkalmassá teszik a végzett hallgatókat arra, hogy integrált feladatköröket töltsenek be a gazdasági élet különböző területein.

Főbb tárgyak, tantárgyi blokkok:

  • Természettudományi (matematika, biológia, fizika, kémia) és informatikai alapismeretek
  • Gazdasági és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, vállalatgazdaságtan, számviteli alapok, üzleti etika, gazdaságpszichológia, filozófia)
  • Szakmai törzsanyag (műszaki szakmai törzsanyag, gazdasági és menedzsment törzsanyag)
  • Differenciált szakmai ismeretek: sávonként változó.

Mesterképzésre való felkészítés:

Minden hallgató számára kötelező a 7. szemeszterben az elméleti fizika, mint a műszaki egyetemi MSc-re alapvetően fontos tantárgy. Azon hallgatók részére, akik a mesterszinten szándékoznak továbbtanulni, az MSc szintű mérnök informatikus programok ismeretében az 5. szemesztertől kezdve az MSc-re felkészítő speciális szemináriumokat hirdetünk meg, amelyek a matematika és az elméleti informatika területén adnak mélyebb ismereteket.
Ezek mellett a hallgatók felvehetnek a szabadon választható tantárgyak keretében a tervbe vett mesterképzést meghirdető egyetemen, illetve egyetemeken is szaktárgyakat, amelyeket a megfelelő kredit értékkel a képzésbe beleszámítunk. Ezzel folyamatos átmenetet biztosítunk a mesterképzés felé. További lehetőségeket biztosítunk azzal, hogy a végzős hallgatóknak a velünk együttműködő oktatási és kutatási intézményekben is lehetővé tesszük a szakdolgozat elkészítését, ahol érdeklődő diákjaink közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az aktuális kutatási témákkal.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:

A műszaki menedzser BSc szintű szak a természet-tudomány, a műszaki tudományok, és a gazdaságtudomány területéről integrált ismeretek nyújtásán túl menedzseri szemléletet formál, és mindazon kompetenciákat kialakítja, amelyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacok bármely ágazatában tevékenykedő szereplők körében.
A magas színvonalú - ugyanakkor gyakorlatorientált - műszaki-gazdasági és menedzsment ismereteket adó képzésnek az informatikával való közvetlen összekapcsolása alkalmassá teszi végzett hallgatóinkat a különböző típusú és méretű vállalkozások irányítására, a vezetésben érdemi közreműködésre, a gazdasági folyamatok racionalizálására.
A végzettek iránt nagy a kereslet ipari, kereskedelmi, egészségügyi, közlekedési államigazgatási területeken, ahol szükség van magas szintű informatikai alapokon nyugvó menedzsment feladatok ellátására

 

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.