Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Jelentkezés 2011. szeptemberében induló képzésekre
Hírek - Gábor Dénes főiskola

A 2011/2012-es tanévben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium képzési területenként határozza meg az egy-egy intézménybe felvehető hallgatók keretszámát. A felvételi döntésnél meghatározó lesz a jelentkezők teljesítménye (pontszáma), választása (hogy hányadik helyen jelöli meg az adott intézményben folyó képzést), valamint az intézménybe az adott szakra felvehetők keretszáma. Ugyanezen tényezők befolyásolják az államilag támogatott hallgatók végleges számát egy intézményen belül.

ALAPKÉPZÉSBEN, ÉS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint
Munka-
rend
Fin.
forma
Választható szak Képzési hozzájárulás (félév) /
Költségtérítés (félév)
Képz. idő
(félév)
Irányszám
min.<max.
Érettségi követel-mények
A N A gazdálkodási és menedzsment támogatott 6+1(1) 20 < 100 kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv(5) v. szakmai előkészítő tárgy(4)
A N K gazdálkodási és menedzsment 180 000 Ft
A N A mérnök informatikus támogatott 7 15 < 300 matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. szakmai előkészítő tárgy(3)
A N K mérnök informatikus 210 000 Ft
A N A műszaki menedzser támogatott 7 20 < 50 matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy(2)
A N K műszaki menedzser 210 000 Ft
F N A általános rendszergazda támogatott 4 15<160 bármelyik két érettségi tárgy
F N K általános rendszergazda 125 000 Ft bármelyik két érettségi tárgy
F N A informatikai statisztikus és gazdasági tervező támogatott 4 15<70 bármelyik két érettségi tárgy
F N K informatikai statisztikus és gazdasági tervező 125 000 Ft bármelyik két érettségi tárgy
F N A web-programozó támogatott 4 15<130 bármelyik két érettségi tárgy
F N K web-programozó 125 000 Ft bármelyik két érettségi tárgy
F N A pénzügyi szakügyintéző támogatott 4 20<50 bármelyik két érettségi tárgy
F N K pénzügyi szakügyintéző 125 000 Ft bármelyik két érettségi tárgy
F N A számviteli szakügyintéző támogatott 4 20<50 bármelyik két érettségi tárgy
F N K számviteli szakügyintéző 125 000 Ft bármelyik két érettségi tárgy
A T K gazdálkodási és menedzsment 180 000 Ft 6+1(1) 15 < 200 kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv(5) v. szakmai előkészítő tárgy(4)
A T K mérnök informatikus 180 000 Ft 7 15 < 500 matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. szakmai előkészítő tárgy(3)
A T K műszaki menedzser 180 000 Ft 7 15 < 100 matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy(2)
F T K általános rendszergazda 120 000 Ft 4 30<100 bármelyik két érettségi tárgy
F T K informatikai statisztikus és gazdasági tervező 120 000 Ft 4 30<50 bármelyik két érettségi tárgy
F T K web-programozó 120 000 Ft 4 30<100 bármelyik két érettségi tárgy

A=alapképzés; N=nappali képzés; T=távoktatás; Á=állami finanszírozású; K=költségtérítéses. Nappali munkarendben a képzés csak Budapesten indul.

(1) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

(2) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gazdasági ismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, közlekedési alapismeretek.

(3) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek.

(4) Szakmai előkészítő tárgy: közgazdasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

(5) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

ALAPKÉPZÉS

Választható szakok:

 • Gazdálkodási és menedzsment szak (BA)

 • Mérnök-informatikus szak (BSc)

 • Műszaki menedzser szak (BSc)

További információ >>


AZ ALAPKÉPZÉS KÖLTSÉGEI

A Főiskolai alapképzésben:

 • Az államilag támogatott nappali képzési formán tanuló hallgatók (Á) a főiskolai alapképzési szakokon költségtérítést nem fizetnek, a tananyagot (tankönyvek, jegyzetek) térítésmentesen kapják.

 • A költségtérítéses nappali képzési formán tanuló hallgatók (K) mérnök informatikus és műszaki menedzser szakon szemeszterenként 210.000,-Ft költségtérítési díjat, gazdálkodási és menedzsment szakon pedig 180.000,-Ft költségtérítési díjat fizetnek.

 • A távoktatási képzési formán tanuló hallgatók mindhárom szakon szemeszterenként 180.000,-Ft költségtérítési díjat fizetnek.

A költségtérítés tartalmazza a teljes tananyag (tankönyvek, jegyzetek, tankönyvi útmutatók és egyéb oktatási segédeszközök) árát is. A költségtérítés mértéke évenként követi az inflációt.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy diákhitel igényelhető! (A részletes feltételeket a www.diakhitel.hu honlapon lehet megtekinteni.)

JELENTKEZÉS AZ ALAPKÉPZÉSRE

A jelentkezés módja

A jelentkezés a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiadott jelentkezési lapon történik. Ennek kitöltése és a jelentkezéshez szükséges dokumentumok csatolása történhet:

 • Elektronikus úton (e-felvételi)

 • Postai úton (papíralapú felvételi)

E-felvételi esetében weben történik az adatok kitöltése, a dokumentumok csatolása elektronikus illetve postai úton történhet.
Papír alapú felvételi esetén a jelentkezési lapot a csatolt dokumentumokkal együtt a borítékon megadott címre kell megküldeni:

"2011. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés"
Oktatási Hivatal
1380 Budapest Pf. 1190

A jelentkezőnek a jelentkezési lapon meg kell határoznia a jelentkezések elbírálási sorrendjét, melyet a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatójában közzétett határidőig legfeljebb egyszer lehet megváltoztatni.
A jelentkezési laphoz mellékelni kell minden szükséges dokumentumot, igazolást. A később kézhez kapott igazolásokat a megadott határidőig  lehet pótolni.
A jelentkezési laphoz csatolni kell az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást. Az eljárási díj összegéről a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiadott 2011/2012-es Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóból kaphat információt.
A megfelelő összeg kiszámításában segítséget nyújt a www.felvi.hu weboldalon elérhető „eljárási díj-kalkulátor”!

További, a jelentkezési laphoz csatolandó dokumentumok:

 • a középiskolai és az érettségi bizonyítvány másolata, illetve az előírt érettségi tárgyak letételéről szóló tanúsítvány,

 • a többletpontokra való jogosultságot igazoló dokumentumok másolata,

 • egyéb igazolások

A jelentkezés határideje: 2011. február 15.

FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Minden alapképzési szakon két érettségi tárgy eredményéből állapítják meg a jelentkező érettségi pontjait.
A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges:

 • A tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása.

 • Az érettségi pontok kétszerese.

A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát nélkül. Mindkét esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat (legfeljebb 80 többletpont).
A maximálisan elérhető összpontszám: 480 pont.

TANULMÁNYI PONTOK (MAXIMUM 200 PONT):

 • Magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) átlaga és egy legalább két évig tanult választott tárgy (ez bármilyen 2 évig tanult tantárgy lehet, pl. testnevelés, ének-zene stb.) utolsó két tanult év végi érdemjegyeinek összege, majd az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

 • Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).

ÉRETTSÉGI PONTOKAT (MAXIMUM 200 PONT):

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.
Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják!

A 2005 előtt érettségizőknél (vagyis akik még a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt érettségiztek) is a százalékos számítás érvényesül. Mivel nekik az érettségi eredményük csak érdemjegyekben és nem százalékos eredményekben szerepelnek az érettségi bizonyítványban, ezért egy külön átszámító táblázat alapján meghatározzák százalékos eredményüket.

TÖBBLETPONTOK (MAXIMUM 80 TÖBBLETPONT):

Összesen 80 többletpont szerezhető különböző jogcímeken, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.
Minimum:
Alapképzésre
, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot.

A jelentkezők a felvételi pontok számításáról és egyéb kérdésekről további tájékoztatást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiadott 2011/2012-es Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban kaphatnak, melynek tanulmányozását minden jelentkezőnek feltétlenül ajánljuk.


NYELVI KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOKON

Az oklevél (diploma) kiadásának feltétele:

 • A mérnök informatikus és műszaki menedzser szakon egy élő idegen nyelvből középfokú C típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte.

 • Gazdálkodási és menedzsment szakon legalább középfokú C típusú szaknyelvi, vagy felsőfokú C típusú általános, illetve ezekkel egyenértékű nyelvvizsga.

A sikeres záróvizsga és az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő 30 napon belül a Főiskola kiállítja és kiadja az oklevelet és az oklevél mellékletet a jogosult részére.

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS

Választható szakok:

 • Általános rendszergazda

 • WEB-programozó

 • Informatikai statisztikus és gazdasági tervező

 • Pénzügyi szakügyintéző

 • Számviteli szakügyintéző

További információ >>

A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSKÉPZÉS KÖLTSÉGEI

A támogatott nappali képzési formán tanuló hallgatók költségtérítést nem fizetnek. A tananyagot saját költségükre, ajánló könyvlista alapján vásárolják meg, de ehhez hallgatói normatíva szerinti jegyzettámogatást kapnak.
A költségtérítéses nappali képzési formán tanuló hallgatók szemeszterenként 125.000,- Ft költségtérítési díjat fizetnek.
A költségtérítéses távoktatási képzési formán tanuló hallgatók szemeszterenként 120.000,- Ft költségtérítési díjat fizetnek.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy diákhitel igényelhető! A részletes feltételeket a www.diakhitel.hu honlapon lehet megtekinteni.


JELENTKEZÉS A FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE

Megegyezik a főiskolai alapképzésre történő jelentkezéssel.

A jelentkezés határideje: 2011. február 15.


FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiadott 2011/2012-es Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban leírtak szerint.
A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén is 400+80 pontos rendszerben kell értékelni a jelentkezők teljesítményét. A tanulmányi pontok kétszerezésével vagy a tanulmányi és érettségi pontok összeadásával vagy az érettségi pontok kétszerezésével állapítják meg a felsőfokú szakképzésre jelentkezők pontszámát, amihez mindhárom esetben hozzáadják a jelentkező által elért többletpontokat. A három lehetőség közül azt kell alkalmazni, ami a jelentkező számára kedvezőbb. Nem lehet felvenni felsőfokú szakképzésre azt, aki az emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül nem ér el 140 pontot.


Szakirányú Továbbképzések

Választható szakok:

 • MS Üzleti alkalmazásfejlesztés szakmérnöki szak
  Microsoft Üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnök
  Postgraduate specialist in Microsoft Business Application Development

 • PLC programozó szakmérnöki szak
  PLC szakmérnök
  Postgraduate specialist in Programmable Logic Controller

 • Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakirányú továbbképzési szak
  Szakmérnök, minőségbiztosítási és megbízhatósági szakon
  Quality Assurance and Reliability Engineer with a Postgraduate Degree

További információ >>


A Szakirányú Továbbképzések KÖLTSÉGEI

A költségtérítés mértéke szakonként eltérő.

 • MS Üzleti alkalmazásfejlesztő szakmérnöki szak: 400 000,- Ft/félév

 • PLC szakmérnöki szak: 400.000 ,-Ft/félév

 • Minőségbiztosítási és megbízhatósági szakmérnöki szak:
  280 000,-Ft/félév

JELENTKEZÉS A Szakirányú TovábbképzésRE

A képzésre jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lapon lehet, melyet a Gábor Dénes Főiskola címére (H-1119 Budapest, Mérnök u. 39.) kell postázni. A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a diploma másolatát.

 • A februárban induló keresztféléves szakmérnöki képzésekre a jelentkezés határideje: 2011. január 31.

 • A 2011 szeptemberében induló mindhárom szakmérnöki képzésre a jelentkezés határideje: 2011. augusztus 31.

A képzésre jelentkezni a letölthető jelentkezési lap  beküldésével lehet.

A szakmérnöki szakok esetében felvételi vizsga ill. pontszámítás nincs, a jelentkezés feltétele a szakok ismertetésénél megadott felsőfokú végzettség megléte.


MESTERKÉPZÉS

Választható szak:

 • MSc in Computer Science
  Angol nyelvű online mesterképzés

További információ >>

A MESTERKÉPZÉS KÖLTSÉGEI

Egyszeri regisztrációs díj: 16.000,-Ft
A mesterkurzus költségtérítési díját modulonként kell fizetni:
Egy 30 kredites modul ára: 600 GBP + 120.000,-Ft
A mesterdiploma megszerzéséhez 180 kreditet kell összegyűjteni.
Felhívjuk a figyelmet diákhitel igénybevételének lehetőségére! (A részletes feltételek a www.diakhitel.hu honlapon tekinthetőek meg.)

JELENTKEZÉS A MESTERKÉPZÉSRE

Az UH Msc jelentkezési lapjai elérhetőek a http://www.feis.herts.ac.uk/csonline/apply.asp címen. A kitöltött jelentkezési lapot a kért mellékletekkel együtt az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Gábor Dénes Főiskola – MSc képzés
1119 Budapest, Mérnök u. 39.

Jelentkezési határidő: 2011. április 30.


kedvezmények

A Gábor Dénes Főiskola felvételt nyert és beiratkozott hallgatói számára az alábbi kedvezményeket nyújtja:


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Információs Központ
1119 Budapest, Mérnök u. 39.
Tel: 203-0283
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Internet: www.gdf.hu

A nyílt napok budapesti időpontjai:

2011. január 25. 10h
2011. február 01. 10h
2011. február 10. 16h

Helye:
Gábor Dénes Főiskola
1119 Budapest, Mérnök u. 39.
(az itt felsorolt nyílt napokon az alapképzésről és az FSZ-ről kaphat tájékoztatást.)

A nyílt napok vidéki időpontjairól érdeklődjön a Regionális Konzultációs Központokban.

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató
2011/2012


REGIONÁLIS KONZULTÁCIÓS KÖZPONTOK

A távoktatási képzési formában meghirdetett főiskolai alapképzéshez és felsőfokú szakképzéshez a Főiskola vidéki Regionális Konzultációs Központjaiban is csatlakozhatnak. A további részletekkel kapcsolatban (mely központban milyen szakok indulnak, milyen létszám mellett, mikor vannak nyílt napok, stb.) kérjük forduljanak a választott központhoz.


DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS KONZULTÁCIÓS KÖZPONT
Vezető: Dr. Walter József

7400 Kaposvár, Pázmány Péter u. 17.
Tel: 30/313-1044
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


GYÖNGYÖS
Vezető: Megyesi Erzsébet

3200 Kisfaludy. u. 6.
Tel: 37/301-649, 30/625-4460; 30/436-1907
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


GYŐR
Vezető: Domonkos Gyuláné

9021 Bajcsy-Zsilinszky út 6.
Tel: 96/830-447; 20/951-1067
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


NYÍREGYHÁZA
Vezető: Méhész János

4400 Mező u. 18/b
Tel: 42/407-027;20/355-9390
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


SÁRVÁR
Vezető: Pataky Tibor

9600 Hunyadi u.9.
Tel: 95/520-550; 30/3455434
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


SZEGED
Vezető: Győrfiné Keresztély Andrea

6720 Tisza Lajos krt. 78. II. em.
Tel: 62/633-433; 30/995-9224
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


SZÉKESFEHÉRVÁR
Vezető: Róth Péter

8000 Mátyás király körút 5.
Tel: 22/348-542; 20/956-1060
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


TATABÁNYA
Vezető: Gimesi Lászlóné

2800 Vértanúk tere 13.
Tel: 34/510-460, 20/962-5047
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


HATÁRON TÚLI KÖZPONTOK

SZLOVÁKIA
Diószeg (Sládkovičovo)
Vezető: Takács Attila

92521 Sládkovičovo, Fučikova ul. 426.. Slovenská Republika
Tel: (+421) 31-788-1733, (+421) 31-788-1712
Fax: (+421) 31-788-1710
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.