Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Pótjelentkezés 2009 / 2010
Hírek - Friss hírek

Pótfelvétel, pótjelentkezés!

PÓTFELVÉTELI
2009/2010-ES TANÉVBEN!

A Gábor Dénes Főiskola Pótfelvételt Hirdet!
Választható szakok pótfelvételi keretében: Mérnök informatikus pótfelvételi (BSc), Gazdálkodási és menedzsment pótfelvételi (BA), Műszaki menedzser pótfelvételi (BSc).
Hirdetett szakok képzési formája pótfelvételi eljárásban: Költségtérítéses távoktatásos forma.
Pótfelvételi jelentkezési határidő minden szakra: 2009.július 24.-augusztus 10.
Érdeklődés, v. további információ: Gyöngyösi Regionális Konzultációs Központ, 3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
További elérhetőségek: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Tel: 06-37/301-649; mobil: 06-30/625-44-60, 06-30/436-19-07.

Pótfelvételi  Mert költségtérítéses képzésnél a diákhitel fedezi a költségtérítés teljes összegét,

Pótfelvételi  Mert távoktatási képzésünkön a konzultációkat és a vizsgákat hét végére szervezzük, így nem kell szabadságot kivenned.

 

 

Ha nem sikerült a felvételi, ne búslakodjon, hanem pótfelvételi eljárásban jelentkezzen a Gábor Dénes Főiskola valamelyik népszerű szakára!

 Szeptemberben induló választható szakok:

- Mérnök informatikus (BSc),
- Műszaki menedzser (BSc),
- Gazdálkodási és menedzsment (BA).

Bármelyik mellett is dönt, biztos lehet benne, hogy jól választott. Mindhárom szak olyan képzést ad, amely megfelel rohanó világunk új kihívásainak. Magasan képzett oktatóink nem csak elméleti, hanem gyakorlati szinten is a legújabb ismeretekkel rendelkeznek, amit maradéktalanul át tudnak adni a hallgatóknak. A tanulás segítése érdekében Központunk szakkönyvtárat, videó- és DVD-tárat tart fenn, melyek mellett a rendelkezésre álló számítógépek is segítik az egyéni felkészülést minden hallgató számára.

A Regionális Központhoz tartozó városok sora egyre bővül, Eger, Isaszeg, Szolnok, Vác után Kecskemét és vonzáskörzete is Gyöngyöshöz tartozik ez év szeptemberétől. A főiskolán élénk diákélet folyik, a Hallgatói Önkormányzat mellett ebben igen nagy szerepe van a Diáktanácsadó és Pályakövető Központnak (DPK) is. A DPK szolgáltatásai közül kiemelkedő a tehetséggondozás és az állásközvetítés, és az ehhez kapcsolódó, személyre szóló tanácsadás. Említést érdemel még a TDK, a Tudományos Diákkör, melynek célja a hallgatóknak a kötelező tananyagon túlmutató elméleti és gyakorlati kutatómunkába való bekapcsolása. Egyéni és csoportos munkára is lehetőség van, amit egy oktató, konzulens irányít és ellenőriz.

Főiskolánk egyedülálló szolgáltatása a féléves beiratkozáskor kézbe adott tananyagcsomag és az ILIAS elektronikus oktatórendszer együttese. A mi hallgatóinknak nem kell „vadászni” a tananyagra, a vizsgaanyagra, mert az házhoz jön: csak ki kell nyitni a táskát, a számítógépet.

Jelentkezni július 25. és augusztus 13. között lehet.
A jelentkezési laphoz csatolni kell az eljárási díj befizetéséről szóló igazolást.
Jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány, szakközépiskolai vagy gimnáziumi bizonyítvány szükséges.

A pontszámok ellenőrzését és meglétét a Tanulmányi Osztály, 3200 Gyöngyös, Kisfaludy u. 6. végzi.

Nem zárult be minden kapu, ha nem sikerült a felvételi!

A térségünkben egyedülálló módon lehetőséget tudunk biztosítani államilag támogatott felsőfokú szakképzésre az alábbi szakokon:

- Web-programozó,
- Általános rendszergazda,
- Informatikai statisztikus és gazdasági tervező,
- Műszaki informatikai mérnökasszisztens
- Gazdálkodási menedzserasszisztens (informatika szakon)

A felsőfokú szakképzés egy a Felsőoktatási Törvényben definiált olyan korszerű, az európai képzési rendszerhez közelítő gyakorlatorientált oktatási forma, amely a középiskolai és a felsőoktatási képzés között helyezkedik el.
A szakképzésen folytatott tanulmányaik befejezésekor a hallgatók az állam által elismert szakképzettséget tanúsító oklevelet kapnak. A szakképzettséget megszerző hallgató választása szerint akár azonnal munkát vállalhat, akár megszakítás nélkül folytathatja tanulmányait. A továbbtanulásnál előnyt jelent az, hogy az itt tanult tárgyak mintegy 30%-nak vizsgáit a Gábor Dénes Főiskola illetve más, az adott szakon képzést folytató felsőoktatási intézmény elfogadja.
A számítástechnika, informatika körébe tartoznak a képzési programok, hiszen napjainkban az ilyen irányú tudás nélkülözhetetlen azok számára, akik lépést szeretnének tartani a fejlődéssel.

A magas szintű oktatói munka, a Központban található szakkönyvtár, videó- és DVD-tár garanciát jelent a hallgatóknak a képzés kiváló szakmai színvonalára. A két év alatt olyan átfogó tudást kapnak az érdeklődők, amivel könnyen kezelni tudják a munkájuk során felmerült problémákat, és meg tudnak felelni az új kihívásoknak.

A hallgatóknak költségtérítést nem kell fizetniük, a tankönyveket ajánló lista alapján maguk vásárolják, de ehhez is kapnak támogatást.

Jelentkezni július 25. és augusztus 13. között lehet a főiskolai alapképzésre való jelentkezéssel megegyező módon.

Főiskolai alapképzés      Felsőfokú szakképzés      Pótfelvételi       Főiskolai ponthatárok       Felvételi költségek        Regionális konzultációs központ

Elérhetőség:

Gábor Dénes Főiskola pótfelvételi eljárás

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Székhely: 3200 Gyöngyös Kisfaludy u.6. ; Telefon: 301-649
További informatikai képzések: Informatikai Oktatás Szolgáltató és Informatika Alkalmazási Kft.

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.