Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
FELVÉTELI 2009
Hírmorzsák - Newsflash

Jelentkezésüket a továbbtanulni szándékozók 2008. december 15-től tehetik meg. Mint ahogy eddig is minden évben, idén is a Felsőoktatási felvételi tájékoztató nyújthat segítséget a jelentkező számára. Ebben az évben viszont már két kötet kerül kiadásra, melyek közül az egyik külön tartalmazza a főiskolák és egyetemek hirdetett szakjai közül a mesterképzéseket.
A 2009. februárjában (keresztfélév) induló képzéseire a jelentkezési határidő

2008. november 15-e volt.
A hiányosan, vagy hibásan kitöltött jelentkezési lapok "tulajdonosainak" a beérkezéstől számított 30 napon belül felszólítások kerülnek kiküldésre a hiányosság(ok) pótlására, ill. a hiba(k) javítására. Ezen pótlások beérkezési határideje 2009. január 05. Ha a pótlások nem kerülnek időben beküldésre a jelentkezést az Oktatási Hivatal elutasíthatja!
FIGYELEM!
A felszólításokat postai-, vagy e-mail-es (a jelentkezési lapon megadott e-mail cím) formában is kiküldhetik!
Pontszámításhoz, és a jelentkezési lapon jelölt egyéb okokhoz szükséges dokumentumok beérkezési határideje ugyancsak 2009. január 05.
A pótlás megtehető postai küldéssel az alábbi címre:
Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190, vagy személyesen az:
Educatio Kht. ügyfélszolgálatán.(Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, 1088 Budapest, Reviczky u. 6., munkanapokon 10-18 óra között.)
Ezen hiányosságokról a jelentkezőnek nem kerül külön értesítő kiküldésre.

Azon jelentkezőknek, akiknek a jelentkezési lapja érvényes, december hónap végén kapnak egy regisztrációs levelet, melyen leellenőrizhetik a jelentkezésük alkalmával megjelölt adatokat, valamint a jelentkezésük pontosságát. A regisztrációs lap tartalmaz egy 12 számjegyből álló azonosítót, mely az esetleges ügyintézésnél a jelentkező azonosítására szolgál. Amennyiben valamely jelentkező december hó végéig nem kapja meg regisztrációs levelét, javasolt a mielőbbi jelzése a fent megadott elérhetőségek valamelyikén. 
2008. január 05-ig lehet a regisztrációs levél kézhezvétele után módosítania a jelentkezőknek személyes adatait, és a továbbtanulásra megjelölt intézmények sorrendjét. Erre a jelentkezőnek csak egyszer van lehetősége. Új intézményt nem lehet megjelölni!

 

 

GDF Központjaink

Eger
Isaszeg
Szolnok
Vác

Fogadónapok

Fogadóidőpontok:
Regionális Központ
Kedd, Csütörtök 8:00-16:00.
Cím: IOSZIA Kft.
3200 Gyöngyös, Kisfaludy út 6.
Telefonos megkeresésre:
06-37/301-649-es számon
valamint az info@gdfgyongyos.hu
e-mail címen van lehetősége a hallgatónak.
Kérjük a fogadóidőpontok betartását.

Megértésüket köszönjük!

Informatika

GDF Konzultációs Központ

A GDF Gyöngyösi Konzultációs Központját működtető IOSZIA Kft.évek óta már nemcsak a város és szűkebb környezetének, hanem a hazánk középső térségében lakóknak biztosít informatikai képzést. A legújabb fejlesztések arra irányulnak, hogy még szélesebb körből tudjanak hallgatókat fogadni, ezért folynak a munkálatok az e-learning minél teljesebb körű rendszerének kialakításában. Ez a képzési forma lesz a legnépszerűbb a közeljövőben, hiszen biztosítja a legnagyobb fokú esélyegyenlőséget. Időtől és távolságtól függetlenül, minden hallgató a saját ritmusában tud tanulni. Készülnek a fejlesztések az alapképzésű főiskolai szakokra (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak), valamint külön fejlesztők foglalkoznak a felsőfokú szakképzést érintő szakokkal (Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező). Ennek az oktatási formának még jelenleg beláthatatlan előnyei vannak, melyek majd csak a jövőben fognak megmutatkozni.

RSS

Műszaki menedzser szak

Műszaki menedzser szak képzési célja kettős. Egyrészt célja olyan mérnökök képzése, akik a BSc képzés természettudományos, műszaki, gazdasági, humán, valamint menedzsment ismereti bázisán képesek egy-egy szűkebb szakterületen (pl. logisztika, termelés- és minőségmenedzsment, termék- és marketing menedzsment, az emberi erőforrás menedzselése, a szolgáltatás és biztonságszervezői menedzsment, környezet- ill. információmenedzsment területén) vezetői feladatokat ellátni. Másrészt a képzés célja a hallgatók felkészítése a továbbtanulásra, a mesterszintű képzésre. A differenciált szakmai törzsanyagban hangsúlyt kapnak az informatikai alkalmazási-, ill. a vállalkozásmenedzsment, és a biztonságszervezői ismeretek. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakon végzettek a különböző műszaki menedzseri teendők ellátása közben magas szinten tudják alkalmazni az informatikát, ugyanakkor felkészítjük a hallgatókat arra is, hogy az informatikai területeken lássanak el menedzseri teendőket.

Magyar Internet Média és Web Díj 2010 - Nevezz te is!

Média díj 2009A Magyar Internet Média és Web Díj 2010-es versenye már most nagy érdeklődést váltott ki a magyarországi média és webes világban. Sokan jelentkeztek honlapjukkal, és vannak olyanok, akik már a múlt évi versenyen is indultak. Az jól látszik, hogy széles skálát ölelnek fel a nevezett honlapok: iskolák, nagy vállalatok, vállalkozók, non-profit szervezetek és magánszemélyek is egyaránt pályáztak. Sokan gondolják úgy, hogy az Internet világa csak a fiatalabb korosztályt érdekli. Ezt az előítéletet cáfolja az egyik nyugdíjas úr, aki saját készítésű oldallal pályázott. Ezúton is bátorítunk mindenkit, hogy honlapját optimalizálja, és nevezze be erre az egész országot megmozgató versenyre. A határainkon túl élő magyar ajkúak is érdeklődnek a verseny iránt, több nevezés érkezett a szomszédos országokból is. Ragadd meg az alkalmat, ezen a versenyen mindenki egyenlő eséllyel indul. Növeld szaktudásodat, többszörözd meg oldalad látogatottságát, ezáltal nyerj újabb piacokat.
Nevezési lap 2010

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.