Regionális Konzultációs Központ - hírek

Az IOSZIA Kft. látja el a Gábor Dénes Főiskola Eger, Gyöngyös, Isaszeg, Szolnok, Vác központjainak teljeskörű üzemeltetését.
Záróvizsga tételek

[Záróvizsga Csoport] [Aktuális információk] [Diplomamunka témák]
[Letölthető dokumentumok] [Záróvizsga tételek] [Az oklevél]

Az Informatikus közgazdász szakon 2011. januárjától egységes tételsort vezetünk be a kezdés évétől és a szakiránytól függetlenül. Az eddig használt 4 tételsor kérdéseit vontuk össze és az informatikai blokkot aktualizáltuk. A 2010 évi záróvizsgákon még az osztott tételsorokból húznak kérdést a vizsgázók, de a 2011. januári vizsgákon már az egységes tételsorból kell felelni.

2009. januárjától vezettük be a Műszaki informatika szakon az új záróvizsga tételsor. A tételsor a szakiránytól és a tanulmányok megkezdésének évétől függetlenül minden műszaki informatika illetve informatikus mérnök hallgatóra vonatkozik. A tételsort az alábbi megfontolások alapján állítottuk össze:

  • A tételek nem hardver és szoftver szerint kerültek csoportosításra, hanem rendszertechnikai (architekturális) és szoftverfejlesztési (programozási) tematikát követve. Így az operációs rendszerekre vonatkozó kérdések az A csoportban vannak.
  • Nem tartottuk célszerűnek a hardvert teljesen elkülöníteni, hogy amennyiben lehet egységes rendszerszemlélet alakuljon ki a hallgatóban.
  • A tételek átfogó jellegűek, nagyobb anyagrészeket fognak össze. Egy-egy tételen belül olyan összefüggő fogalmakat tartalmaznak, amelyekre úgyis rákérdeznénk, ha a tétel rövidebb lenne (ezt az eddigi záróvizsgák és szigorlatok tapasztalata megmutatta).
  • A tételek összefüggések feltárását feltételezik különböző tantárgyrészek, illetve tantárgyak között is. Elsősorban a szintetizáló képességre helyeződik a hangsúly.
  • A tételekre lényegre törő, az összefüggésekre rávilágító válaszokat várunk.

A többi szakon (műszaki menedzser, szakmérnöki szakok) a tételsorok nem változnak.


Főiskolai tételek (Hagyományos szakok)
MŰSZAKI INFORMATIKA (MI)
Műszaki informatika szakiránytól és a kezdés évétől függetlenül
2009 január 1.-től érvényes
Tetelek_M_I_2009.doc


INFORMATIKUS KÖZGAZDÁSZ

Az 1999/2000-ben kezdett hallgatók számára szakiránytól függetlenül Tetelek_I_K_1999.doc
Az 2000/2001-ben kezdett hallgatók számára szakiránytól függetlenül Tetelek_I_K_2000.doc
2001/2002-es tanévben vagy később kezdett évfolyam számára Számvitel szakirány Tetelek_I_K_SZ_2001.doc
2001/2002-es tanévben vagy később kezdett évfolyam számára Általános menedzser szakirány Tetelek_I_K_A_M_2001.doc
Egységes tételsor.
Érvényes 2011 január 1-től!
Tetelek_I_K_2011.pdf


Műszaki menedzser szak (MM)

Önálló szak, 2003-ban indult
(Nem azonos a műszaki informatika műszaki menedzser szakirányával. Azoknak a hallgatóknak a mérnök informatikus tételsorból kell felkészülniük)
Tetelek_M_M.doc


ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (BSC ÉS BA)TÉTELEI
MÉRNÖK INFORMATIKUS BSC (MI)
Mérnök informatikus a kezdésévétől függetlenül Tetelek_M_I_2009.doc


Műszaki menedzser BSC szak (MM)

Önálló BSc szak, 2006-ban indult Tetelek_M_M_BSc.doc


GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA SZAK (GA)

Önálló BA szak, 2007-ben indult Tetelek_G_A_BA.doc


Szakmérnöki tételek
(felsőfokú végzettségűek továbbképzése: posztgraduális képzés)
Általános informatikus szakmérnök (AI) Tetelek_A_I_SZ.doc
Informatikai menedzser szakmérnök (IM) Tetelek_I_M_SZ.doc
Minőségügyi szakmérnök Tetelek_M_SZ.zip

 

GDF in ENGLISH

in English

GDF Szavazások

Tanulmányaihoz miért a GDF-et választotta?
 

Online Felhasználók

Oldalainkat 6 vendég böngészi

A gyöngyösi informatika

A gyöngyösi informatika fejlődéséért sokat fáradozó GDF Gyöngyösi Konzultációs Központja főiskola képzései során azokat a szakokat ajánlja az érdeklődőknek, amelyek fontos szerepet játszanak a mindennapi gazdasági életben. A már megszokott főiskolai képzések (Gazdálkodási és menedzsment szak, Mérnök-informatikus szak, Műszaki menedzser szak) mellett felsőfokú szakképzés keretén belül Web-programozó, Általános rendszergazda, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakokon is elindították a gyakorlati képzést.

Gazdálkodási és menedzsment szak

Gazdálkodási és menedzsment szak olyan tudásterületeken nyújt széles körű ismereteket (a gazdálkodási folyamatok önálló, problémamegoldás orientált szervezése, működtetése és irányítása), melyek alapvető szükségletként merülnek fel jelenleg is a hazai és az uniós piacokon. Orientálódni lehetséges a széleskörű ágazati profilban tevékenykedő, vállalatot irányító vagy működtető gazdasági szakemberek körében. A szak iránti igényt minden bizonnyal növelik a képzés során megszerzett, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodást támogató informatikai és idegen nyelvi kompetenciák is.

Mérnök-informatikus szak

Mérnök-informatikus szak olyan tudásterületeken nyújt széleskörű ismereteket (műszaki informatikai, információs rendszerek és szolgáltatások telepítése, üzemeltetése, azok adat-és programrendszerének tervezése, fejlesztése), amelyek alapvető szükségletként merülnek fel a hazai és uniós piacokon. A Főiskola a BSc szintű szakon gyakorlati szoftverfejlesztési, alkalmazói ismeretekkel rendelkező, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakembereket bocsát ki, akiket ugyanakkor kellő elméleti ismereti anyaggal lát el. Azon hallgatók, akik nem elégszenek meg az alapszakon lévő ismeretanyaggal, fejlődési kihívásaiknak eleget téve, az MSc szinten folytathatják tanulmányaikat. Célunk, hogy a hallgatók versenyképes tudással fejezzék be tanulmányaikat, gyorsan és hatékonyan tudjanak integrálódni a munka világába.

Gyorshírek

Felsőfokú szakképzés

A gyöngyösi informatika gyakorlati képzései közül említésre méltóak a felsőfokú szakképzés keretén belül indított szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező), akár e-learning keretén belül). Az általános rendszergazda képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában – a legkorszerűbb számítástechnikai hardver- és szoftvereszközök felhasználásával – képesek a számítástechnikai rendszerek üzembe helyezésére fenntartására, üzemeltetésére. A webprogramozó képzés célja olyan szakemberek képzése, akik széleskörű informatikai ismeretek birtokában az információ gyűjtésére, rendszerezésére, elemzésére és közzétételére a világhálón. A webtartalmak naprakész megjelentetésének, konzisztenciájának, rendelkezésre állásának, védelmének biztosítása, monitorozása, hiba javítása, jelentések biztosítása és kapcsolattartás a tartalombiztosítókkal és tartalom-felhasználókkal. Az informatikai statisztikus és gazdasági tervező szakon folyó képzés esetén cél, hogy a tanulmányok befejezésekor a hallgatók olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzenek, amelyek alapján képesek a különböző gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Aktív közreműködői, középszintű vezetői lehetnek az előzőekben említett feladatok megoldásához kapcsolódó munkaterületeknek. Összefoglalv: a szakok (általános rendszergazda, webprogramozó, informatikai statisztikus és gazdasági tervező)közül bármelyiket választva használható, gyakorlati tudást kapnak a hallgatók. A földrajzi távolság sem jelenthet problémát, hiszen a kifejlesztett e-learning rendszernek köszönhetően az ország bármely pontjában el lehet kezdeni a tanulást.